Aké sú (ne)výhody opravy čelného skla v zmluvnom servise poisťovne

Či už hľadáte servis, ktorý opraví vaše vozidlo po dopravnej nehode alebo hľadáte servis, ktorý vám vymení poškodené čelné sklo od odleteného kamienka, zvážte, či skutočne chcete navštíviť zmluvný servis poisťovne.

 

Čo znamená zmluvný servis a prečo existujú?

Zmluvný servis pre poisťovňu neznamená nič iné ako to, že poisťovňa si zmluvne zaviazala určitý servis na vykonávanie opráv. Takáto spolupráca je pre obe strany (pre poisťovňu a servis) výhodná.

Servis má aj bez propagácie svojich služieb dosť roboty, pretože sa zobrazí v dokumente „odporúčaných servisov“ danej poisťovne a tento dokument vám poisťovňa zašle hneď po nahlásení poistnej udalosti.

Pre poisťovňu je to zase výhodou, pretože si zmluvne zaviazala servis, vykonávať opravy za veľmi nízke ceny, ktoré následne poisťovňa preplatí (ak nezamietne poistné plnenie).

A toto všetko je zo strany poisťovne odprezentované vám ako poškodenej osobe, že poisťovňa sa snaží svojim klientom zjednodušiť život, keď už im vznikla poistná udalosť.

 

Aké (ne)výhody má zmluvný servis poisťovne?

Jedinou osobou, ktorá z toho neprofituje vôbec a ktorá je škodná ste nakoniec vy, ako poškodená osoba, ktorá za škodu na svojom vozidle častokrát ani nemôže.

Keďže spolupráca je pre obe strany výhodná, niekde sa to musí prejaviť a prejaví sa to najmä v kvalite použitého materiálu. Zmluvný servis sa zaviazal používať pri výmene čelných skiel výhradne alternatívne čelné sklá, nie originálne čelné sklá pre určité skupiny vozidiel a ročníky vozidiel. Takéto diely sú podstatne lacnejšie, čo poisťovniam iba vyhovuje.

Prečo je oprava alternatívnymi čelnými sklami viac na škodu, ako na úžitok a prečo skutočne nechcete mať čelné sklo opravené práve alternatívnym dielom + výsledky štúdie vyhotovené nezávislými znalcami TÜV Nord si prečítajte v článku: Aký je rozdiel medzi alternatívnymi a originálnymi čelnými sklami.

 

Majú zmluvné servisy vôbec výhodu pre vás, ako poškodenú osobu?

Medzi hlavné výhody, ktoré tak veľmi prezentujú samotné poisťovne je, že vystavujú krycie listy za opravu čelného skla a teda vy ako poškodená osoba nemusíte uhrádzať opravu, ale uhradí ju poisťovateľ priamo na účet servisu.

Ďalšou prezentovanou výhodou je, že samotný zmluvný servis môže vykonať obhliadku čelného skla a teda vy nemusíte nikam chodiť na obhliadku.

Áno znie to super až do doby:
  • kedy poisťovňa krycí list odmietne vydať a opravu tak musíte zaplatiť zo svojho vrecka, inak vám vozidlo zo servisu nevydajú
  • kým nezistíte, že na obhliadku poškodení nemusíte chodiť vy do poisťovne (aj keď vám tak v poisťovni tvrdia), ale obhliadajúci technik z poisťovne je povinný prísť do ktoréhokoľvek servisu (aj nezmluvného), bez ohľadu na to, či je vozidlo pojazdné alebo nepojazdné.

Vtedy sa úplne stratí význam zmluvného servisu a ešte vám čelné sklo vymenia za alternatívny náhradný diel, ktorý je v inej kvalite, ako ste pôvodne mali.

 

Nezaslanie krycieho listu

Krycí list je iba vydanie akéhosi „potvrdenia“ zo strany poisťovne, že danú opravu v danej výške uhradí poisťovňa priamo servisu. Až na základe tohto krycieho listu vám servis vozidlo odovzdá.

Problémom však je, že poisťovne s obľubou zamietajú preplatiť náklady na výmenu čelného skla (najmä z PZP), pretože ste údajne dostatočne nepreukázali, že za škodu zodpovedá vozidlo, ktoré ste uviedli. Nepomôže vám častokrát ani video záznam, ani správa o nehode, ani svedok vo vozidle. Tu žiaľ pomôže iba súdny spor, ktorý je finančne nákladný a trvá niekoľko mesiacov až rokov (v priemere 1,5 roka).

Tu je ukážka prípadov, ktoré sme zastupovali. V týchto prípadoch odmietli poisťovne vydať krycí list, prípadne preplatiť náklady na opravu. Títo poškodení si tak museli zo svojho vrecka zaplatiť výmenu čelného skla (alternatívneho) a potom sa v poisťovni domáhať preplateniu nákladov súdnou cestou. Tých prípadov máme rádovo stovky, toto je len krátka ukážka.

Uhádnete, kde si nechali títo poškodení opravovať čelné sklo?

Správne…

V zmluvnom servise poisťovne.

Obhliadka poškodení

Z praxe vieme potvrdiť, že poisťovňa poškodené osoby síce núti dostaviť sa na obhliadku (v prípade pojazdného vozidla) priamo do poisťovne, prípadne na „obhliadacie“ miesto poisťovne, ale po vyžiadaní si obhliadky priamo v servise (aj nezmluvnom), je poisťovňa povinná zaslať obhliadajúceho technika.

Veď prečo by ste mali byť vy ako poškodená osoba zaťažovaná dopravením vozidla na obhliadku? Častokrát nie vašou vinou došlo k poškodeniu čelného skla. Nútenie poškodených osôb chodiť na obhliadky je opäť iba snahou poisťovne, šetriť náklady na personál a pohonné hmoty. Žiaľ tieto náklady prenášajú na poškodené osoby, ktoré za škodu ani nemôžu.

 

Oprava v zmluvnom servise skutočne nemá žiadne výhody

Na záver by sme mohli teda zhrnúť, že ak si vyberiete zmluvný servis poisťovne, bude to pre vás viac na škodu, ako vám to prinesie úžitku. Okrem toho, že s veľkou pravdepodobnosťou budete mať vozidlo opravené alternatívnymi dielmi, podporíte tiež poisťovne v podnikateľskom modeli, ktorý si tu zaviedli a ktorý je:

  • každoročné zvyšovanie cien poistiek svojim klientom,
  • znižovanie nákladov na servisné práce (nútenie robiť servisy za nízku hodinovú sadzbu a používanie alternatívnych náhradných dielov)
  • zamietanie poistných plnení a nemožnosť uplatnenia práva na súde z dôvodu vysokých finančných nákladov na súdny spor.