Používanie cookies v súlade s GDPR

 1. COOKIES. Pri použití webstránok https://autosklo.aider.sk/ môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia užívateľa – návštevníka a sledovanie jeho aktivity na Webe) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého návštevník či užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

 

 

Všeobecné informácie o cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Webu prevádzkovateľ na zariadení užívateľa vytvára malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré Web ukladá v technickom zariadení užívateľa (napr. počítač, tablet, mobilný telefón a pod.) pri prehliadaní. Vďaka nim si Web na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách užívateľa (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webu alebo jeho prehliadaní nemusí užívateľ opätovne uvádzať. Prevádzkovateľ pomocou cookies súborov tiež skúma dostupnosť Webu a preferencie rôznych tovarov, bez naviazania na konkrétne osoby. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho slúžia a sú využívané na identifikáciu internetového prehliadača nainštalovaného na konkrétnom technickom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré ostávajú v technickom zariadení užívateľa aj po zatvorení internetového prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webu, napríklad na účely zapamätania a obnovenia prihlásenia užívateľa.

 

Informácie zhromažďované prostredníctvom Webu zahŕňajú: konkrétny typ internetového prehliadača, internetovú adresu z ktorej sa užívateľ pripojil na Web, operačný  systém zariadenia užívateľa a IP adresu. Takmer každé zariadenie je možné nastaviť tak, aby cookies odmietalo, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré súčasti Webu nebudú správne fungovať.

 

Ako používa náš Web súbory cookies?

Web a jeho súčasti používajú súbory cookies na zapamätanie si nastavení užívateľov, sledovanie záujmu užívateľov o určité produkty a pre nevyhnutnú funkcionalitu súčastí Webu.

 

Ako kontrolovať súbory cookies

Cookies môže užívateľ kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo Vašom zariadení a väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby bolo znemožnené ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne bude potrebné pri každej návšteve nášho Webu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré časti nemusia správne fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení vzhľadom na to, že ich používanie je bežná prax a je nevyhnutné pre viaceré funkcie väčšiny webstránok.

 

Cookies používané na Webe sa delia na:

 • esenciálne (nevyhnutné na zobrazovanie a funkcionalitu stránok, komunikáciu, prihlásenie), funkčné (nevyhnutné na poskytovanie určitej služby) a doplnkové (analytické, ktoré nám pomáhajú sledovať, o čo sa na webe zaujímate, a marketingové, ktoré sledujú Vašu aktivitu za účelom zobrazovania cielenej reklamy),
 • dočasné, ktoré sa zneplatnia a/alebo vymažú pri ukončení relácie, typicky pri zavretí prehliadača, a trvalé (perzistentné), ktoré zostanú uložené vo Vašom zariadení a môžu ďalej aktívne komunikovať, až do manuálneho vymazania alebo uplynutia určitého vopred definovaného obdobia,
 • vlastné, ktoré vytvára a používa prevádzkovateľ a cookies tretích strán, ktoré sú súčasťou analytických a marketingových služieb tretích strán, spravidla prevádzkovateľov internetových vyhľadávačov alebo sociálnych médií.

 

Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

 

 • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to najmä (i) nastavením svojho webového prehliadača – globálnym povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies, (ii) prostredníctvom rôznych pluginov a podobných nástrojov, ako aj (iii) prostredníctvom lišty nastavenia webu, ktorá sa zobrazí automaticky pri prvej návšteve, prípadne ju možno neskôr zobraziť kliknutím na príslušný odkaz.
 • Prostredníctvom lišty nastavenia webu si môže užívateľ nastaviť, ktoré cookies akceptuje a ktoré nie, pričom sa rozlišuje medzi všetkými jednotlivými účelmi využitia, alebo len medzi esenciálnymi, funkčnými a doplnkovými cookies.
 • Prostredníctvom lišty nastavenia webu môže užívateľ prípadne odmietnuť všetky cookies, ktoré nie sú esenciálne, rovnako jednoducho, ako prijať všetky cookies. Ukladanie a vytváranie dát na zariadení užívateľa a sledovanie jeho aktivity začne vždy až po prijatí príslušného nastavenia.
 • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané trvalé ako aj dočasné súbory cookies, pričom trvalé – perzistentné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky nevymažú ani nezneplatnia, dočasné cookies áno.
 • Svojím súhlasom (povolením cookies) užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil (i) v prípade funkčných cookies, na ich deklarovaný účel, (ii) v prípade doplnkových cookies, na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, ako aj na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
 • V prípade odmietnutia súhlasu (úplného technického odmietnutia cookies nastavením prehliadača) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok pre užívateľa, z dôvodu obmedzenia esenciálnej funkcionality.

 

Analytické a marketingové cookies používané spoločnosťou Google môžete tiež vypnúť napr. inštaláciou pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Úplné vyhlásenie spol. Google o ochrane súkromia nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/.

Úplné vyhlásenie spol. Facebook o ochrane súkromia nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/ dataprocessing.

Cookies, ktoré sú na Vašom zariadení uložené, môžete tiež kedykoľvek vymazať použitím príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači.

 

Používame konkrétne tieto cookies

 

Názov Typ Zdroj Trvanie Účel
cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessary, CookieLawInfoConsent, viewed_cookie_policy esenciálne vlastné trvalé (max. 6 mesiacov) správa cookies (cookies lišta / cookie-wall)
_livechat funkčné tretia strana – Livechatinc.com dočasné (session) prevádzka live chatu
_fbp analytické, marketingové tretia strana – Facebook.com (a spol.) trvalé (max. 6 mesiacov) prevádzka Facebook analytiky
_ga, _gid, _gcl_au analytické, marketingové tretia strana – Google.com (a spol.) trvalé (max. 6 mesiacov) prevádzka Google Analytics
_gat_UA analytické, marketingové tretia strana – Google.com (a spol.) trvalé (max. 6 mesiacov) Google Tag Manager

 

V žiadnom z uvedených prípadov sa nepredpokladá, že cookies budú obsahovať údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu užívateľa ako fyzickej osoby, teda osobné údaje; užívatelia sú identifikovaní jedinečnými anonymnými identifikátormi, pričom však nemožno vylúčiť ani identifikáciu konkrétnej osoby v prípade porovnania údajov spracúvaných prostredníctvom cookies s inými údajmi, ktorými prevádzkovateľ nedisponuje (t.j. identifikáciu treťou osobou), pričom samozrejme užívateľa prihláseného na Web prevádzkovateľ identifikuje vždy.

 

Prevádzkovateľ nespracúva geolokačné dáta, ich spracúvanie tretími stranami v zmysle vyššie uvedeného prostredníctvom analytických a marketingových cookies ani lokalizácia prostredníctvom IP adries však nie sú vylúčené.

 

 

 1. INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

 

Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu autosklo@aider.sk) požadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov bez zbytočného odkladu,
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne a požiadate o obmedzenie spracúvania,
 • vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností, ak prevádzkovateľ nemá dôležitý oprávnený záujem ďalej tieto osobné údaje spracúvať,
 • výpis Vašich osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • ak sa Vaše osobné údaje sa nespracúvajú na základe Vášho súhlasu, kedykoľvek namietať z dôvodu Vašej konkrétnej situácie proti ich spracúvaniu, pričom po namietaní prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať Vaše osobné údaje ak nepreukáže vážny oprávnený záujem ponechať si takéto údaje,
 • ak sa Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu, kedykoľvek odvolať tento súhlas a zabrániť prevádzkovateľovi na jeho základe údaje spracúvať; súhlas môžete odvolať aj kliknutím na príslušné prepojenie (link) v marketingovej e-mailovej správe.

Máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu autosklo@aider.sk) namietať proti spracúvaniu na účely nevyžiadanej komunikácie.

Máte tiež právo podať najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 

 1. ÚČINNOSŤ. Účinnosť tohto Vyhlásenia je viazaná na účinnosť VOP. Vyhlásenie sa môže kedykoľvek meniť samostatne alebo spoločne s VOP, bez toho, aby zmenou boli dotknuté podmienky spracúvania osobných údajov na základe predchádzajúcich Vyhlásení.