CENNÍK SLUŽIEB

Cena za 1 normohodinu práce: 60,00 EUR
Opravy a výmeny čelných skiel z PZP – uhrádza poisťovateľ (bez nutnosti úhrady zo strany poškodenej osoby)
  • nutné doručiť správu o nehode a veľký TP od vozidla

Opravy a výmeny čelných skiel z havarijného poistenia – vo výške spoluúčasti dohodnutej v poistnej zmluve

Náhradné vozidlo počas opravy a výmeny čelných skiel (pri škodách z PZP) – od 0,99 EUR/deň

Náhradné vozidlo počas opravy a výmeny čelných skiel (pri škodách z hav. poistenia) – od 25,00 EUR/deň

Cenník je platný od 25.11.2022

– Nie sme platcami DPH!