Výmena poškodeného čelného skla z PZP vinníka

Ako prebieha štandardná výmena čelného skla pri PZP?

Výmena čelného skla po poistnej udalosti
Po nahlásení poistnej udalosti v poisťovni, kde mal vinník uzatvorené PZP, Vám poisťovňa odporučí výmenu v jednom ich zmluvných servisov.

Doložíte všetky doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada a následne Vás vyzve na doloženie faktúry za opravu. Na to aby ste faktúru získali, musíte ju samozrejme zaplatiť.

Následne faktúru pošlete do poisťovne a o pár dní Vám poisťovňa oznámi, že Vaše nároky neuznávajú, nakoľko nebolo bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že za škodu zodpovedá práve vodič vozidla vinníka.

Ojedinelý prípad? Omyl!

Čiže, ak ste napríklad zaplatili za výmenu čelného skla 500 EUR, momentálne ste o týchto 500 EUR prišli. Nepomôže Vám ani NBS, ani poisťovací ombudsman, jedine súdne konanie s poisťovňou. Mimochodom, takéto alternatívne riešenie sporu, prípadne vybavenie Vašej sťažnosti v NBS trvá 3 – 6 mesiacov a výsledkom je odporúčanie, že sa máte obrátiť na príslušný súd.

Súdne konanie

Vyhľadáte advokáta, v zmysle vyhlášky o odmene advokátov má advokát nárok na odmenu približne 55 EUR za úkon. S veľkou pravdepodobnosťou Vás odmietne, pretože advokáti za takúto almužnu proste nerobia. Ak Vás neodmietne, idete do sporu. Zaplatíte súdny poplatok a súdite sa v prieme 616 dní (vyše 1,5 roka) o svojich 500 EUR. Ak prehráte, zaplatíte ešte Vy trovy právneho zastúpenia protistrany (poisťovne).

Čo mám teda robiť?

Využite aj Vy jeden z mojich zmluvných servisov po celom Slovensku, ktorý sa postará o bezproblémovú výmenu Vášho čelného skla. Ja sa zase postarám o celú administratívu ohľadom riešenia poistnej udalosti, vrátane vymáhania poistného plnenia.

Vaše čelné sklo bude vymenené bez toho, aby ste museli za danú výmenu zaplatiť. Celá poistná udalosť je teda bez Vašej finančnej spoluúčasti. V prípade zamietnutia poistného plnenia zo strany poisťovne, si vymôžem poistné plnenie na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Tým nebudete zaťažený ani finančne a ani časovo.

Benefity, ktoré Vám spríjemnia Váš deň

Náhradné vozidlo počas celej doby opravy

Počas celej doby opravy Vášho čelného skla, je Vám poskytnuté jedno z mojich náhradných vozidiel. Náhradné vozidlo je taktiež bez Vašej finančnej spoluúčasti – platíte si iba reálne spotrebované pohonné hmoty.

Ako bonus získate 20 km pohonných látok odo mňa bezplatne a to za každý deň, čo máte vozidlo odo mňa prenajaté.

Náhradné vozidlo počas celej doby opravy

Počas celej doby opravy Vášho čelného skla, je Vám poskytnuté jedno z mojich náhradných vozidiel. Náhradné vozidlo je taktiež bez Vašej finančnej spoluúčasti – platíte si iba reálne spotrebované pohonné hmoty.

Ako bonus získate 20 km pohonných látok odo mňa bezplatne a to za každý deň, čo máte vozidlo odo mňa prenajaté.

Pick-up servis Vášho vozidla

Nemusíte nikam chodiť. Mechanik z môjho zmluvného servisu príde za Vami k Vám domov alebo do práce a vozidlo Vám odvezie do servisu. Po vykonaní opravy Vám mechanik naspäť privezie už opravené vozidlo.

Pick-up servis Vášho vozidla

Nemusíte nikam chodiť. Mechanik z môjho zmluvného servisu príde za Vami k Vám domov alebo do práce a vozidlo Vám odvezie do servisu. Po vykonaní opravy Vám mechanik naspäť privezie už opravené vozidlo.

Využite oboje

Ideálne riešenie pre Vás. Mechanik Vám privezie náhradné vozidlo, Vy mu odovzdáte to svoje. Po vykonaní opravy Vám dovezie naspäť Vaše opravené vozidlo a Vy mu odovzdáte náhradné vozidlo.

Využite oboje

Ideálne riešenie pre Vás. Mechanik Vám privezie náhradné vozidlo, Vy mu odovzdáte to svoje. Po vykonaní opravy Vám dovezie naspäť Vaše opravené vozidlo a Vy mu odovzdáte náhradné vozidlo.

 • CENA ZA OPRAVU ČELNÉHO SKLA

 • Uhrádza poistovateľ

  Jednorázovo

 • Bez Vašej finančnej spoluúčasti

 • Vozidlo odvezieme do servisu a po oprave privezieme k Vám domov (pick-up servis)

 • Náhradné vozidlo počas celej doby opravy

 • Zmluvné servisy v každom regióne Slovenska

 • Bez rizika zamietnutia poistného plnenia

Získať termín opravy

Rýchle otázky

 • Musím za výmenu čelného skla zaplatiť?

  V prípade, ak Vám poškodil čelné sklo iný účastník premávky a bude uplatňovaná z PZP vinníka, nebudete sa finančne podieľať na oprave. Úhradu mi nevykonávate Vy ako klient, ale úhradu vykoná priamo poisťovňa.

  Ak si uplatňujete nároky zo svojej havarijnej poistky, prípadne z Vašich pripoistení, platíte si iba zmluvne dohodnutú spoluúčasť.

 • Ak Vám poisťovňa neuhradí poistné plnenie, budem to musieť platiť ja?

  Nie, nebudete platiť opravu Vy. Práve pridaná hodnota u mňa je, že Vy ako poškodená osoba neplatíte opravu ani v prípade, že poisťovňa odmietne poskytnúť poistné plnenie. Celé vymáhanie poistného plnenia si riešim ja na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

 • Akej kvality mi bude namontované čelné sklo?

  Bude Vám namontované presne také čelné sklo, aké ste mali poškodené. V prípade, ak ste mali poškodené originálne čelné sklo, bude Vám vymenené za originálne.

 • Ako dlho trvá výmena čelného skla?

  Doba výmeny je väčšinou do 24 hodín, pričom voľný termín na opravu je väčšinou tiež do 24 hodín. Odporúčam využiť jedno z mojich náhradných vozidiel.

 • Mám nahlásiť poistnú udalosť ja alebo udalosť nahlásite poisťovni Vy?

  V prípade, ak poistnú udalosť nemáte ešte nahlásenú, nahlásim ju za Vás. Ak ste už udalosť nahlásili do poisťovne, je potrebné mi oznámiť číslo poistnej udalosti.

Moje garancie

Potrpím si na poctivo odvedenú prácu. Mojim zmluvným servisom sa môže stať iba taký servis, v ktorom by som si nechal opravovať svoje vlastné auto a preto viem garantovať, že výmena Vášho čelného skla bude prevedená rýchlo a kvalitne.

Aký je postup?

Vyplňte formulár a podľa Vami zvolenej lokality zistím dostupnosť najbližšieho termínu na výmenu čelného skla v mojom zmluvnom servise.